loading
ENG SVE

Årsstämma 2022

Årsstämma i Norva24 Group AB (publ), org.nr. 559226–2553 (“Norva24”) hölls tisdagen den 31 maj 2022. 

Med anledning av coronaviruset beslutade styrelsen att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare gavs möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggjordes tisdagen den 31 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen slutligt sammanställts.

Digitalt informationsmöte i samband med publicering av Q1-rapporten

Mot bakgrund av att årsstämman hölls utan fysisk närvaro av aktieägare höll bolagets VD, Henrik Damgaard, en digital presentation i samband med publiceringen av bolagets Q1-rapport. Vid mötet gavs deltagande aktieägare möjlighet att ställa frågor till bolaget.

Relaterad information

Styrelsens förslag