loading
ENG SVE

Norva24 Söderlindhs vinner flera upphandlingar

Året har börjat bra för Norva24 Söderlindhs i Helsingborg och Malmö! Som tidigare annonserats har man vunnit Österlens VA inom spol och filmningstjänster tillsammans med Norva24 Miljöhantering.

De senaste veckorna har Norva24 Söderlindhs dessutom tagit hem nya uppdrag till Svedala kommun, PEAB i Helsingborg samt SYSAV i Malmö. Avtalen är på flera år och tjänsterna omfattar bl.a. slamtransport, slamtömningar, underhåll av dagvattenbrunnar m.m.

Mer information – vänligen kontakta:

Mats Hallström, VD Norva24 Söderlindhs
Mobil: 073-087 81 50
E-post: mats.hallstrom@norva24.se

Håkan Wessel, CEO Norva24 AB Sverige
Mobil: 0733-311210
E-post: hakan.wessel@norva24.se

Om Norva24

Norva24 är marknadsledande inom den fragmenterade nordeuropeiska UIM-tjänstemarknaden, med ledande ställning i Norge, Danmark, Sverige och Tyskland. Norva24s tjänsteerbjudande omfattar verksamhetskritiska och nödvändiga underhållstjänster för infrastruktur under mark (”UIM”), såsom högtrycksspolning, tömningstjänster, inspektioner och relining av rör. Norva24s långsiktiga vision är att bli en europeisk marknadsledare och en föregångare inom UIM-branschen genom miljöinitiativ och IoT-lösningar.